Transport gratuit peste 395 lei, exceptie colete peste 30 kg

Recenzii Valoroase – Castiga un Voucher de 200 de lei

Suntem nerăbdători să aflăm părerea ta și să te recompensăm pentru timpul și efortul acordat.

La final de lună prin tragere la sorți oferim voucher-ul în valoare de 200 lei. Voucher-ul poate fi folosit pentru a achiziționa orice produs(e) de pe site-ul nostru.

 

REGULAMENT OFICIAL CONCURS TOMBOLA

Concurs Recenzii Valoroase – Castiga un Voucher de 200 de lei pentru Recenzia Ta”1. Organizatorul

Organizatorul concursului tombola denumita ”Concurs Recenzii Valoroase – Castiga un Voucher de 200 de lei pentru Recenzia Ta” (denumita in continuare „Tombola”) este S.C. BEMADA S.R.L., cu sediul in Bacau, Calea Republicii nr. 75 bis, judetul Bacau, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J04/527/2016, avand CUI RO 35933738, prin reprezentantii sai legali (denumita in continuare „Organizatorul” sau “WTS”).

1.2. Tombola este organizata in baza prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), intocmit in conformitate cu dispozitiile legale, cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificata si completata, regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Participarea la Tombola implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului Regulament Oficial precum si obligativitatea respectarii acestora. Prin participarea la prezenta Tombola, participantii vor fi considerati a-si fi insusit integral prevederile prezentului Regulament Oficial.
1.4. Regulamentul Oficial precum si detaliile Tombolei sunt disponibile in mod gratuit la adresa site-ului oficial al WTS (https://wts-online.ro/regulament-concurs/) pe toata durata Tombolei.

2. Scopul

2.1. Prezenta Tombola se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 si are ca scop imbunatatirea experientei clientului cu produsele si serviciile WTS.

3. Drepturi de participare

3.1. La Tombola poate participa, in conditiile prezentului Regulament Oficial, orice persoana fizica, romana sau straina, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la data de 13.06.2023 inclusiv, si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.
3.2. Pentru a fi eligibil a participa la Tombola si a putea castiga premiile oferite de WTS prin tragere la sorti, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:
(i) sa fie persoane fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 13.06.2023, inclusiv;
(ii) sa respecte intocmai pasii descrisi in cadrul art. 7.1.;
(iii) sa NU fie angajati WTS, rudele acestora pana la gradul I inclusiv (copii, parinti), nici sotii/sotiile angajatilor WTS;
(iv) accepta si respecta prevederile prezentului Regulament Oficial;
(v) sa achizitioneze cel putin un produs de pe site-ului oficial WTS “www.wts-online.ro”.

 

4. Perioada de desfasurare

4.1. Tombola se va desfasura in perioada 13.06.2023 – 30.06.2023 (inclusiv, ora 23:59), pe site-ul nostru oficial “www.wts-online.ro”. Tragerea la sorti in cadrul Tombolei va avea loc in data de 03 Iulie 2023.
4.2. Organizatorul isi rezerva dreptul prelungirii tombolei, printr-un act aditional la prezentul Regulament.

5. Premiu Tombola

5.1. Premiul ce se va acoda pe durata Tombolei, consta intr-un voucher in valoare de 200 lei, valabil la achizitionarea oricarui produs de pe site-ul nostru oficial “www.wts-online.ro”.

6. Taxe si Impozite

6.1. Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului, cu exceptia impozitului ce va fi calculat, suportat, declarat si virat la bugetul de stat de catre Organizator, in legatura cu prezenta Tombola, conform prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal).
6.2. In cadrul Tombolei nu este posibila acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite sau a altor beneficii in locul premiilor.

7. Mecanism de desfasurare. Desemnare castigatori si acordare premii.

7.1. Inscrierea la Tombola se face automat pentru toti cumparatorii produselor noastre care au urmat toti pasii de mai jos:

  • Pasul 1: Achizitioneaza de pe site-ul nostru oficial “www.wts-online.ro” unul sau mai multe produse.
  • Pasul 2: Acceseaza site-ul nostru oficial “www.wts-online.ro” si localizeaza produsul(ele) achiziționat(e).
  • Pasul 3 : Completeaza si posteaza recenzia / recenziile la produsele achizitionate.

O singura recenzie per produs este validata. Un cumul de recenzii asupra multiple produse inseamna sanse mai mari de castig.

7.2. Tragerile la sorti vor avea loc dupa finalizarea Tombolei, respectiv in data de 03 Iulie 2023, in vederea atribuirii premiului detaliat la art. 5. La tragerea la sorti vor participa toate persoanele care au indeplinit toti pasii din cadrul art. 7.1 si respecta cerintele de la art. 3.2.
7.3. Fiecarui participant i se va atribui un numar, extragerea efectuandu-se aleatoriu, in mod electronic, prin intermediul site-ului random.org, conform mecanismului de desfasurare prevazut in aceasta sectiune. Pe site-ul random.org vor fi introduse doar numerele atribuite persoanelor participante. Tragerea electronica la sorti si acordarea premiilor se va efectua sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte reprezentantii WTS. Pentru solutionarea unor eventuale reclamatii privind prezenta Tombola, vor fi efectuate capturi de ecran cu numerele castigatoare.
7.4. In urma tragerii la sorti se va desemna castigatorul si 2 rezerve aferente. In situatia in care unul din participantii desemnat castigator nu indeplineste conditiile de validare din Regulamentul Oficial, premiul acestuia va fi oferit urmatorului participant desemnat castigator ce indeplineste conditiile. Comisia de extragere va intocmi un proces verbal de desemnare a castigatorilor. Extragerea va fi efectuata de o comisie formata din 3 (trei) reprezentanti ai Organizatorului.
7.5. In termen de 7 zile de la desemnare, castigatorul va fi contactat prin intermediul adresei de email furnizata contului creat pe site-ul nostru oficial pentru a-l informa despre faptul ca a fost desemnat castigator, dupa tragerea la sorti.
7.6. Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care oricare dintre participantii desemnati castigatori nu raspunde la mesajele reprezentantilor Organizatorului (fiecare castigator va fi contactat prin 3 mesaje scrise prin intermediul adresei de email in zile diferite, in termenul de 7 zile sus-mentionat). In cazul in care in acest interval de timp, Organizatorul nu poate comunica cu oricare participant desemnat castigator, atunci acesta va fi declarat necastigator si va fi declarat castigator primul participant extras ca rezerva. In situatia in care niciunul dintre participantii extrasi castigatori sau rezerve nu vor putea fi contactati, se va efectua o alta tragere la sorti in vederea stabilirii castigatorului.
7.8. Prin participarea la Tombola, participantul castigator isi da acceptul pentru primirea premiului si, respectiv, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, sub sanctiunea neacordarii premiului catre acestea si trecerea la participantii de rezerva. Datele cu caracter personal solicitate in cadrul comunicarii cu reprezentantul Organizatorului sunt necesare in vederea validarii participantului, precum si in vederea evitarii eventualelor fraude in procesul de acordare a premiilor.
7.9. Fiecare participant declarat castigator prin tragerea la sorti are posibilitatea de a opta, in cursul comunicarii cu Organizatorul, cu privire la refuzul de a intra in posesia premiului. Refuzul exprimat in aceste conditii va fi consemnat de catre reprezentantul Organizatorului si se considera a fi irevocabil, Organizatorul declarand necastigator un asemenea participant, fiind contactat in acest sens urmatorul participant desemnat castigator, conform prevederilor art. 7.4.
7.9. Dupa validare, castigatorii vor intra in posesia premiilor in termen de cel mult 3 (trei) zile de la data anuntarii acestuia. Castigatorul va primi premiul digital, prin email. Castigatorii nu pot cere si nu pot obtine contravaloarea in bani a premiilor castigate.
7.10. In conformitate cu prevederile art. 41(2) din O.G. nr. 99/2000, participantilor nu le este impusa in contrapartida nici o alta cheltuiala directa sau indirecta suplimentara.

8. Forta majora si cazul fortuit
8.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament Oficial.
8.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea / punerea in aplicare a Tombolei de catre Organizator, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.

9. Litigii
9.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.
9.2. Orice reclamatie legata de desfasurarea Tombolei se va face in scris la adresa de email [email protected], in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul cauzator de prejudicii.

10. Informarea Participantilor conform Regulamentului UE nr. 679/2016. Protectia datelor cu caracter personal.
10.1. Organizatorul se obliga să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe perioada Tombolei și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidentialitatea datelor personale ale participanților la prezenta Tombolă și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.
10.2. Prin participarea la prezenta Tombolă, participanții înțeleg că Organizatorul va colecta, înregistra, stoca, extrage, consulta, utiliza sau prelucra în alt mod, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, date cu caracter personal constând în numele de utilizator si adresa de email aparținând participanților, în scopul derulării Tombolei și a prezentului Regulament.
10.3. Fiecare Participant răspunde în mod exclusiv pentru exactitatea, acurateţea, integralitatea şi corectitudinea datelor transmise de acesta. În cazul în care Participantul transmite date incomplete sau inexacte, Organizatorul îşi rezervă dreptul, pe toată durata Tombolei, chiar şi după încetarea acesteia, de a exclude Participantul respectiv din cadrul Tombolei, chiar în stadiul livrării Premiului. Prin parcurgerea pașilor necesari înscrierii în Tombolă, conform art. 7.1, participanții își exprimă acordul pentru participarea la Tombolă.
10.4. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal furnizate de participanți este reprezentat de acord, în sensul de demers al participantului pentru încheierea unui contract, potrivit art 6 alin 1 lit b din Regulamentul nr 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”). Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt reprezentate de gestionarea prezentei Tombole, extragerea câștigătorilor, înmânarea premiilor, precum și îndeplinirea obligațiilor legale stabilite în sarcina Organizatorului de dispozițiile în materie fiscală (OPANAF 2634/2015) și de cele ale OG nr. 99/2000. Conform legislației aplicabile, Organizatorul este obligat să facă public numele câștigătorilor tragerii la sorți. Ca urmare, temeiul pentru prelucrarea referitoare la publicarea numelui de utilizator aparținând participanților desemnați câștigători, precum și a premiului acordat, în vederea publicării este reprezentat de obligatia legala a Organizatorului stabilita prin prevederile O.G. 99/2000 art. 42 (2). Refuzul unui participant declarat câștigător de a i se prelucra datele personale, de către Organizator, în scopul prezentului Regulament Oficial și al Tombolei, îndreptățește Organizatorul să refuze acordarea premiului către acesta, participantul declarat câștigător fiind astfel descalificat automat.
10.5. Datele participanților (numele utilizatorului si adresa de email) la această Tombolă vor fi stocate pe întreaga durată de desfășurare a acesteia. Durata stocării datelor cu caracter personal constând în numele de utilizator si adresa de email al participanților este reprezentată de durata tombolei, iar ulterior încetării acestuia, până la o manifestare contrară de voință. Operațiunea de combinare a datelor în scopul întocmirii evidenței pentru extragere va fi una punctuală și evidența se va șterge după extragerea câștigătorilor și a rezervelor. Capturile de ecran realizate cu ocazia tragerii la sorți pentru soluționarea unor eventuale reclamații, vor fi stocate 5 zile (durata termenului în care pot fi efectuate reclamațiile). Vor fi păstrate pe o perioadă de 5 ani cu începere de la data încheierii exercitiului financiar în cursul căruia acesta a fost întocmit, conform prevederilor legale în vigoare (i.e. Ordinul 2634/2015); după această perioadă, datele vor fi sterse.
10.6. Organizatorul aplică măsuri tehnice și organizatorice de securitate pentru a se asigura că toate cerințele necesare de securitate a datelor sunt îndeplinite în timpul prelucrării, utilizării sau stocării datelor.
10.7. Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, participanții au următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date și de obținere a unei copii după datele prelucrate în ceea ce îi privește, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la ștergerea datelor în cazul în care prelucrarea nu mai este necesară atingerii scopului preconizat al prelucrării, dreptul la opoziție în ce privește prelucrările întemeiate pe interesul legitim al Organizatorului, dreptul la portabilitatea datelor în condițiile prevăzute de GDPR, dreptul de retragere a consimțământului – în cazul prelucrărilor efectuate în acest temei, dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și dreptul de a se adresa justiției. Pentru exercitarea drepturilor, participanții pot transmite o cererea scrisă, adresată Organizatorului la adresa de e-mail [email protected] sau la adresa acestuia de corespondență menționată în preambulul Regulamentului Oficial, cu mențiunea « În atenția Responsabilului WTS cu protecția datelor ». În cererea formulată, participanții pot arăta dacă doresc ca informațiile să le fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea li se va face numai personal.

11. Raspunderea Organizatorului
Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii utilizatorilor sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a oricaror restrictii si / sau limitari de orice natura.

12. Regulamentul Oficial al Tombolei

12.1. Regulamentul Oficial al Tombolei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a Tombolei pe website-ul www.wts-online.ro.
12.2. Prin participarea la Tombola, participantii adera in mod expres si neconditionat la prezentul Regulament Oficial si se obliga sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea participantilor si neacordarea potentialelor premii.
12.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului pe website-ul https://wts-online.ro/regulament-concurs/.
12.4. Orice modificare a Regulamentului Oficial va face obiectul unui act aditional la acesta si va fi autentificat de catre notarul public. Modificarile nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunostinta publicului.
12.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta de catre participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt facute publice pe website-ul https://wts-online.ro/regulament-concurs/.
12.6. In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Tombola, un anunt de suspendare, respectiv intrerupere va fi facut public pe website-ul https://wts-online.ro/regulament-concurs/, cu 24 ore inainte.
12.7. Prin publicarea anuntului respectiv, Tombola va fi suspendata sau intrerupta de drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea Tombolei sau orice fel de despagubiri cu conditia ca, in cazul in care Tombola este suspendata inainte de expirarea Duratei acesteia prevazuta in prezentul, Organizatorul va acorda premiile relevante castigatorilor desemnati pana la data de suspendare a Tombolei, in conformitate cu prezentul Regulament Oficial.

BEMADA SRL

Garanția calității
Ai nevoie de ajutor?
Livrare Gratuită peste 395 Ron
Retur gratuit în 14 zile
Oferim consultanță
Ne gasiti pe SEAP